Uwaga!

W związku z ogłoszeniem w Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zwiedzanie opactwa nie będzie możliwe do odwołania.

WARUNKI PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW
DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W PARADYŻU
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu, Sekcja Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, uprzejmie informuje, że kandydaci do kapłaństwa na pierwszy rok formacji i studiów będą przyjmowani według następujących zasad:

 1. Kandydat zgłasza się osobiście do Seminarium w Paradyżu na rozmowę wstępną z księdzem Rektorem w  terminie od 10 czerwca do 8 lipca br. - I termin rekrutacji (do 14 września br. – ostateczny termin rekrutacji) przedstawiając następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie do Seminarium (napisane własnoręcznie),
 • podanie o przyjęcie na Uniwersytet Szczeciński (na formularzu ze strony internetowej US),
 • świadectwo maturalne (oryginał),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał),
 • metrykę chrztu św. (z adnotacją o bierzmowaniu i datą I Komunii św.),
 • własnoręcznie napisany życiorys,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • świadectwo ukończenia katechezy w zakresie szkoły średniej,
 • świadectwo moralności od ks. proboszcza i opinię od katechety,
 • świadectwo lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia formacji w WSD,
 • 5 fotografii (zgodne z wymaganiami do dowodu osobistego),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (do wglądu).
 1. Przed przyjazdem do Seminarium należy dokonać rejestracji w systemie ERK na stronie http://www.kandydaci.usz.edu.pl. Po zalogowaniu należy wydrukować dowód opłaty rekrutacyjnej oraz podanie o przyjęcie na Uniwersytet Szczeciński i dołączyć do kompletu dokumentów.
 2. Spotkanie integracyjno-przygotowawcze dla kandydatów przyjętych do Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego odbędzie się w dniach
  od 16 sierpnia do 15 września br. w Lubniewicach i Paradyżu.  

 

 Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu
Gościkowo 3, 66-200 ŚWIEBODZIN, tel.: 68 / 381-10-21; 68 / 382-08-87
www.paradisus.pl